Over ons

Sjors Brinks is in 2004 zijn bedrijf bureau Sjors Brinks begonnen.

Het logo laat zien wat de voornaamste werkgebieden waren bij de start van het bedrijf: een boom en een ondergrondse tank en bureau met een kleine letter omdat het maar een klein bureau is. In de loop der jaren zijn de werkgebieden sterk uitgebreid, maar het is nog steeds een klein bureau.

Voor hij met zijn eigen bedrijf begon, heeft hij als uitvoerder ruim 20 jaar voor een landelijk werkend bedrijf gewerkt. In deze functie is veel kennis vergaard door de grote verscheidenheid aan werken die onder zijn leiding zijn uitgevoerd en waarvan nu geprofiteerd wordt. Een kleine bloemlezing uit zijn oevre:

  • Natuur: alles wat met groen te maken heeft, zoals natuurprojecten, groenvoorzieningen, sportvoorzieningen en bosaanleg. Zowel de voorbereiding als de uitvoering werden gedaan.
  • Milieu: het reinigen en verwijderen van brandstoftanks, bodemsaneringen, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen, renovering van tankstations.
  • Veiligheid:uitvoerder, kwaliteitsverantwoordelijke, veiligheidsman, mangatwacht, dlp, bhv.

Met bovenstaande ervaringen als bagage zijn wij op velerlei projecten in te zetten.

Onder de tab diensten staan verschillende hoofdstukken met daarbij een verdere uitwerking daarvan.

Afgeronde projecten van de afgelopen jaren zijn o.a.:

  • Natuur: toezicht landschapsonderhoud in Friesland, toezicht omvorming landbouwgrond in natuurterrein in de Emmapolder in Noord Groningen, toezicht aanleg Beulakerpolder als natuurterrein en wateropvang in Giethoorn, Overijssel
  • Milieu: Dlp bij grootschalige bodemsanering en tijdelijke uitplaatsingen in binnensteden, uitvoeren van tank reinigingen volgens BRL 905 en 904, uitvoeren van herstelreparaties aan vloeistofdichte voorzieningen, dlp bij grondwerkzaamheden langs het spoor.
  • Veiligheid: veiligheidsman bij verbouwingen van tankstations, mangatwacht bij industriĆ«le reinigingen, gasmeetkundige voor het meten van zeecontainers voor een veilige betreding.

De volgende certificaten zijn in ons bezit:

– VCA vol

– Gasmeten ex-ox-tox

– Gmk: middelbaar gasmeetkundige zeecontainers.

– BHV + kleine blusmiddelen

– IndustriĆ«le adembescherming

– DLP droog

– ADR tank

– Werken als buitenwacht ( mangatwacht )

– Veiligheid langs het spoor

– Medisch keuring voor alle bodemsaneringen

In samenwerking met andere bedrijven:

– BRL 904 en BRL 905 certificaat

– KVP volgens BRL 7000