Bureau Sjors Brinks is een bureau voor projectondersteuning op het gebied van natuur, milieu, veiligheid en gasmetingen.

Wij zijn in te zetten als:

 • Adviseur en / ofAi??toezichthouder bij de realisatie van natuurprojecten en groenvoorzieningen en bij landschapsonderhoud.
 • Adviseur, uitvoerder, dlp of kwaliteistverantwoordelijke bij bodemsaneringen en tijdelijke uitplaatsingen.
 • Mangatwacht en / of brandwacht bij betredingen van besloten ruimtes zoals tanks, siloai??i??s, kelders of tankenparken.
 • MGK, gasmeetkundige voor het meten van gegaste importAi??zeecontainers of een gasvrij verklaring van een tank, silo of zeecontainer of voor het meten van diverse gassen bij productie- en agrarische bedrijven.

Om meer duidelijkheid te geven wat dit inhoudt leest u verder op deze pagina.

Natuur

Van oudsherAi??zijn we een ai???groenai??i?? bureau.Ai??DeAi??werkzaamheden zijn in de loop der jaren uitgebreid en veranderd, maar nog steeds neemt groen een belangrijke plaats in binnen het bedrijf; van stedelijk groen, via sportvoorzieningen naar natuurterreinen en bossen.

Deze werkzaamhedenAi??omvatten het volgende:

 • toezicht en advies bij landschapsonderhoud
 • toezicht en advies bij de realisatie van natuurbouw projecten
 • uitvoeren van diverse groen projecten
 • hovenierswerkzaamheden

Milieu

Milieu is een ruim begrip. De zorg voor een goed leefmilieu staat bij ons hoog in het vaandel en hier dragen wij op verschillende manieren ons steentje aan bij. Eigenlijk staan alle werkgebieden van bureau Sjors Brinks in het teken van een beter milieu.

Werkgebieden waarmee we uAi??kunnen ondersteunenAi??zijn:

 • Bodemsaneringen: begeleiding als uitvoerder, DLP, of als kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP). Tevens kunnen wij meedraaien in uw kwaliteitssysteem BRL 7000.
 • Als DLP zijn wij inzetbaar tijdens een tijdelijke uitplaatsing van grond volgens de BRL 7003
 • Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen,Ai??de jaarlijkse inspectie met de eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.
 • Tank cleaning en tank sanering: bij verwijdering of reiniging voor een periodieke keuring van (oude) brandstoftanken op uw terrein. DoorAi??deAi??contacten die we met diverse gecertificeerde bedrijven hebben,Ai??is er altijd een passende oplossing te vinden. Reinigingen die onder de K-BRL 902 en K -BRL-905 en K-BRL 904Ai??vallen kunnen we verzorgen. bureau Sjors Brinks verzorgt het gehele trajecht, inclusief bodemonderzoek, gemeenteoverleg en afwerking van het terrein.

Veiligheid

Na een dag werken willen we allemaal weer graag naar huis. Om te zorgen dat iedereen ai???s avonds ook weer gezond thuis komt, is het belangrijk om overal en altijd op je eigen en andermans veiligheid te letten en dat begint hier met het juiste gebruik van PBMai??i??s, Persoonlijke Beschermings Ai??Middelen. Ook bij deze activiteiten kunnen we u ondersteunen en kunt u bij ons ook de kennis inhuren voor diverse taken Ai??zoals:

 • mangatwacht
 • DLP
 • MGK gasmeet deskundige
 • BHV
 • Eventueel kunnen wij meedraaien in uw kwaliteitssysteem met betrekking tot BRL 7000 werkzaamheden

Gasmetingen

Gegaste Zeecontainers

In Nederland worden jaarlijks miljoenen zeecontainers geA?mporteerd. Een groot gedeelte hiervan bevat schadelijke stoffenAi??om bederfAi??te voorkomen, ongewenste dieren te bestrijden en oplosmiddelen die vrijkomenAi??na de productie van goederen. Om er zeker van te zijn dat deze containers veiligAi??betreden kunnen worden door mensen, Ai??dienen deze verdachte containers gemeten te worden, alvorens ze te openen. Door de overheid zijn hier richtlijnen voor opgesteld voor zowel het meetAi??protocol als de eisen gesteld aan de meetdeskundige. Wij bezitten de meetapparatuur enAi??het certificaat om deze metingenAi??uit te kunnen voeren.

Na afloop van deAi??meting wordt een certificaat opgesteld, waarinAi??de gemeten waarden staan en of de container veilig betreden kan worden.

Besloten ruimten

Een besloten ruimte is een ruimte die niet eenvoudig te betreden is en een van zijn omgeving afwijkende gas of damp samenstelling kan hebben en daarbij ook nog moeilijk te ventileren is.

Om deze ruimte veilig te kunnen betreden en om er veilig in te kunnen werken, moet er gemeten worden of er voldoende zuurstof is, geen explosie gevaar en of er geen gevaarlijke dampen hangen. Deze metingen kunnen door ons uitgevoerd wordenAi??en waarna een certificaat afgegeven kan worden waarin staat dat de ruimte veilig is voor mens en vuur.