Diensten

Bureau Sjors Brinks is een bureau voor projectondersteuning op het gebied van natuur, milieu en veiligheid. Om meer duidelijkheid te geven wat dit inhoudt kunt u op onderstaande items klikken voor een verdere uitleg.

Natuur

Van oudsher zijn we een groen bureau. De werkzaamheden zijn in de loop der jaren uitgebreid en veranderd, maar nog steeds neemt groen een belangrijke plaats in binnen het bedrijf.

Deze werkzaamheden omvatten het volgende:

 • toezicht en advies bij landschapsonderhoud

 • toezicht en advies bij de realisatie van natuurbouw projecten

 • uitvoeren van diverse groen projecten

 • hovenierswerkzaamheden

Milieu

Milieu is een ruim begrip, zo ook voor bureau Sjors Brinks. De zorg voor een goed leefmilieu staat bij ons hoog in het vaandel en hier dragen wij op verschillende manieren ons steentje aan bij. Eigenlijk staan alle werkgebieden van bureau Sjors Brinks in het teken van een beter milieu.

Werkgebieden waarmee we u kunnen ondersteunen zijn:

 • Bodemsaneringen: We kunnen voor u de bodemsanering begeleiden als uitvoerder, dlp., of als kwaliteitsverantwoordelijk persoon (kvp). Tevens kunnen wij meedraaien in uw kwaliteitssysteem BRL 7000.
 • Als DLP zijn wij inzetbaar tijdens een tijdelijke uitplaatsing van grond volgens de BRL 7003
 • Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen, de jaarlijkse inspectie met de eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren.
 • Tank cleaning en tank sanering : wij hebben de kennis in huis om u te helpen als u een oude brandstoftank op uw terrein heeft die verwijderd moet worden of een brandstoftank moet schoon gemaakt worden voor een periodieke keuring. Door de contacten die we met diverse gecertificeerde bedrijven hebben, is er altijd een passende oplossing te vinden. Reinigingen die onder de K-BRL 902 en K -BRL-905 en K-BRL 904 vallen kunnen we verzorgen. Hieronder valt ook het voortraject met daarbij de soms noodzakelijke bodemonderzoek.-

We kunnen het hele traject voor u verzorgen, van onderzoek om de locatie vast te stellen tot het afwerken van het terrein nadat de tank verwijderd is de met eventueel vervuilde grond, inclusief de hele papierwinkel er om heen en het overleg met gemeente e.d.

Veiligheid

Na een dag werken willen we allemaal weer graag naar huis. Om te zorgen dat iedereen ’s avonds ook weer gezond thuis komt, is het belangrijk om overal en altijd op je eigen en andermans veiligheid te letten. Ook bij deze activiteiten kunnen we u ondersteunen.

We kunnen uw projecten ondersteunen door ons in te zetten

In het vakgebied van milieutechniek staat de veilligheid allang hoog in het vaandel en is al helemaal verweven met de werkzaamheden. Daarom kunt u bij ons ook de kennis inhuren voor diverse taken zoals:

 • mangatwacht
 • dlp
 • mgk
 • gasmeet deskundige
 • BHV

  eventueel kunnen wij meedraaien in uw kwaliteitssysteem met betrekking tot BRL 7000 werkzaamheden

  Veiligheid staat hoog in het vaandel bij bureau Sjors Brinks, want iedereen wil ’s avonds weer gezond thuis komen. Veiligheid kom je overal tegen; dat begint al met een goede nachtrust, want dan presteer je gedurende de dag ook beter. Op het werk is veiligheid belangrijk en dat begint hier met het juiste gebruik van PBM’s, Persoonlijke Beschermings Middelen, maar daarnaast moet je ervoor waken dat de werkzaamheden geen sleur worden want dan gebeuren vaak de ongelukken. Om de veiligheid in de gaten te houden kan men ons inzetten op het gebied van:

Gasmetingen

Gegaste Zeecontainers

In Nederland worden jaarlijks miljoenen zeecontainers geïmporteerd. Een groot gedeelte hiervan bevat schadelijke stoffen om bederf te voorkomen, ongewenste dieren te bestrijden en oplosmiddelen die vrijkomen na de productie van goederen. Om er zeker van te zijn dat deze containers veilig betreden kunnen worden door mensen, dienen deze verdachte containers gemeten te worden, alvorens ze te openen. Door de overheid zijn hier richtlijnen voor opgesteld voor zowel het meet protocol als de eisen gesteld aan de meetdeskundige. Wij bezitten de meetapparatuur en het certificaat om deze metingen uit te kunnen voeren.

Na afloop van de meting wordt een certificaat opgesteld, waarin de gemeten waarden staan en of de container veilig betreden kan worden.

Besloten ruimten

Een besloten ruimte is een ruimte die niet eenvoudig te betreden is en een van zijn omgeving afwijkende gas of damp samenstelling kan hebben en daarbij ook nog moeilijk te ventileren is.

Om deze ruimte veilig te kunnen betreden en om er veilig in te kunnen werken, moet er gemeten worden of er voldoende zuurstof is, geen explosie gevaar en of er geen gevaarlijke dampen hangen. Deze metingen kunnen door ons uitgevoerd worden en waarna een certificaat afgegeven kan worden waarin staat dat de ruimte veilig is voor mens en vuur.